Home > อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย

OR ร่วมกับ เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เปิดร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” สาขาแรกในประเทศกัมพูชา

นายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศ นายศิระ ศรีสุกใส ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และนายณัฐพงศ์ แก้วตระกูลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด (PTTCL) ร่วมกับ นายกวิน นิทัศนจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (KNX) เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญามอบสิทธิ Single Unit Franchise ธุรกิจ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” (Otteri Wash & Dry) ในประเทศกัมพูชา และร่วมเปิดร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” สาขาแรกอย่างเป็นทางการ ในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น Chbar Ampov ณ กรุงพนมเปญ

Read More

โออาร์ จับมือ เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ขยายธุรกิจร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย”

โออาร์ จับมือ เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ขยายธุรกิจร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” เสริมจุดแข็งธุรกิจไลฟ์สไตล์ให้ครอบคลุมทุกความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โออาร์ เข้าลงทุน บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม และกิจการร้านสะดวกซักภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 670 สาขา ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มเติมทั้งในและนอก พีทีที สเตชั่น สร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นประธานในการลงนามสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ระหว่าง บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด หรือ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR และ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KNX)

Read More