Home > อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย

โออาร์ จับมือ เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ขยายธุรกิจร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย”

โออาร์ จับมือ เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ขยายธุรกิจร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” เสริมจุดแข็งธุรกิจไลฟ์สไตล์ให้ครอบคลุมทุกความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โออาร์ เข้าลงทุน บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม และกิจการร้านสะดวกซักภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 670 สาขา ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มเติมทั้งในและนอก พีทีที สเตชั่น สร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นประธานในการลงนามสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ระหว่าง บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด หรือ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR และ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KNX)

Read More