Home > องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

ชวนสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของกบินทร์บุรี

ถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านไปแถวอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อยากขอเชิญชวนให้ไปสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” พื้นที่แห่งความศรัทธาของ “บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา” ที่สร้างขึ้นเพื่อหวังให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน สำหรับวิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม” โดยตัววิหารจำลองแบบมาจากหอบูชาฟ้าหรือหอสักการะฟ้าเทียนถาน ในกรุงปักกิ่ง ที่จักรพรรดิราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิง ใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาเพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล โดยออกแบบผังอาคารวิหารเป็นวงกลมตามอาคารต้นแบบ หลังคาซ้อน 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องสีเขียว ซึ่งเป็นกระเบื้องหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษชนิดฟิล์มบางประกบด้วยกระจกเทมเปอร์ 2 ชั้น ตัววิหารประกอบด้วยชั้นใต้ดินและชั้นโถงประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม โดยชั้นใต้ดินจะมีเสาทั้งหมด 25 ตัน และชั้นโถงจะมีเสาทั้งหมด 24 ต้น เรียงรายรอบอาคารวิหาร โดยแบ่งเป็นวงใน 12 ต้น มีความหมายถึงเดือนทั้ง 12 เดือน และวงนอก 12 ต้น

Read More