Home > หุ้น IPO OR

โออาร์ เคาะราคา IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้น ยอดจองซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์

โออาร์ เคาะราคา IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้น ยอดจองซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และจัดสรรหุ้นเพิ่มเพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างทั่วถึง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (‘OR’) ประกาศราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมให้ผู้จองซื้อรายย่อยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของหุ้น OR อย่างทั่วถึง โดยการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้จองซื้อรายย่อยในประเทศ และนักลงทุนสถาบันชั้นนำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของการขายหุ้น IPO ของบริษัทไทย และมูลค่าเสนอขายหุ้น OR ในครั้งนี้ นับเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของตลาดหุ้นไทย และคาดว่าจะได้รับการจัดเข้าไปรวมอยู่ในดัชนี SET50 และ SET100 ด้วยเกณฑ์ Fast-track ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ เปิดเผยว่า การจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อในประเทศในครั้งนี้ โออาร์

Read More