Home > หุ้น GRAMMY

หุ้น GRAMMY ปิดการซื้อขายภาคเช้าทำราคาเหนือราคาสูงสุดเดิมในรอบ 7 ปี

วันนี้หุ้น GRAMMY ปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ราคา 14.20 บาท/หุ้น (@ 12.30น.) ทำราคาสูงสุดระหว่าง วันที่ 14.90 บาท Break เหนือราคาสูงสุดเดิมในรอบ 7 ปี ที่ 14.20บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 ด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา ความสนใจที่มีต่อเนื่องจากการกลับมาเข้าร่วม SET Opportunity Day ครั้งแรกของ GRAMMY ในรอบ 5 ปี ประเด็นหลักคงเป็นเรื่องความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในปี 2020 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายทางบัญชีจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น JV ใน The ONE Ent และ GMM Channel Holding ในส่วนของธุรกิจหลักอย่าง Music Business อาจจะมี positive surprise จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมที่มาเร็วกว่าที่คาดไว้เดิมที่อาจต้องรอถึง

Read More