Home > หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY

ครั้งแรกของเมืองไทย! แสนสิริจับมือไทยพาณิชย์ เปิดตัว “หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY”

ครั้งแรกของไทย แสนสิริ จับมือ ไทยพาณิชย์ เปิดตัว “หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY” หุ้นกู้ที่ทุกคนลงทุนง่าย ด้วยเงินเริ่มต้น 10,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุด เปิดจอง 16 – 20 กันยายนนี้ ผ่านแอป SCB EASY ครั้งแรกของเมืองไทย! แสนสิริจับมือไทยพาณิชย์ เปิดตัว “หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY” หุ้นกู้ที่เข้าถึงได้ ซื้อง่ายผ่านออนไลน์ รองรับดีมานด์นักลงทุนรายย่อยที่พลาดโอกาสลงทุนในหุ้นกู้แสนสิริ มูลค่า 6,000 ล้านบาทที่เพิ่งปิดการขายหมดไปอย่างรวดเร็ว ด้วยวงเงินจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท ต่ำกว่าหุ้นกู้ปกติถึง 10 เท่า! และไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุด เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน มูลค่าหุ้นกู้ไม่เกิน

Read More