Home > สุธาวดี ศิริธนชัย

ดิ เอ็มโพเรี่ยม ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดมาตรการช่วยเหลือร้านอาหารภายในศูนย์การค้า ช่วงการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19

ดิ เอ็มโพเรี่ยม ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดหลากหลายมาตรการช่วยเหลือร้านอาหารภายในศูนย์การค้าในช่วงการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทางภาครัฐ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารภายในศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งมาตรการสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับร้านค้าต่างๆ ด้วยการงดเว้นค่าเช่าให้กับร้านอาหารในช่วงที่ไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารได้ พร้อมเปิดตัวบริการ “โทรสั่งครั้งเดียว อร่อยได้หลายร้าน” RESTAURANT CONCIERGE SERVICE และบริการสั่ง-รับอาหาร (Food Order & Pick up) รวมถึงมอบโปรโมชั่นพิเศษต่างๆอีกมากมาย ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ นางสุธาวดี ศิริธนชัย รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม ดิ เอ็มควอเทียร์ กล่าวถึงการช่วยเหลือร้านค้าในศูนย์การค้าฯ ว่า ในช่วงเวลาแห่งความลำบากที่ทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติตามนโยบายของทางภาครัฐเพื่อควบคุมโควิด-19 อย่างในช่วงนี้ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์จึงเร่งจัดมาตรการเร่งด่วนต่างๆ

Read More