Home > สีซีไอซี

สีเจบีพี รับแบรนด์ สีซีไอซีเข้าพอร์ต รุกตลาดสีทาอาคาร

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีภายใต้แบรนด์ “เจบีพี” ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เครโดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีแบรนด์ “ซีไอซี” โดยนายสุชาติ เตียนโพธิทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครโดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตสีไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ผลิตสีไทย เตรียมส่งไม้ต่อให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างนายศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็นท์ จำกัด และนายกสมาคมผู้ผลิตสีไทยคนปัจจุบัน มุ่งสู่การเป็นบริษัทสีชั้นนำของประเทศไทย พร้อมเปิดรับทุกความร่วมมือจากทุกพันธมิตร นายสุชาติ เตียนโพธิทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครโดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดกล่าวว่า “ทาง ซีไอซี เล็งเห็นและมุ่งเน้นการเติบโตของลูกค้าที่ร่วมธุรกิจด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ด้วยหลักการนี้จึงต้องการโอนสิทธิ์ในสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายของ ซีไอซี แก่ทาง เจบีพี เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย ทางซีไอซี มั่นใจว่าลูกค้าเดิมของซีไอซี จะได้รับการดูแล และมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในการจำหน่ายสินค้า

Read More