Home > สิงห์ เอสเตท

บี.กริม เพาเวอร์ และ สิงห์ เอสเตท ปิดดีลจับมือร่วมทุน ดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าสามแห่ง

บี.กริม เพาเวอร์ และ สิงห์ เอสเตท ปิดดีลจับมือร่วมทุน ดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าสามแห่ง บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 70% สิงห์ เอสเตท ถือหุ้น 30% ในแต่ละบริษัทร่วมทุน บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) และ บมจ. สิงห์ เอสเตท (S) ประกาศว่า ทั้งสองบริษัทได้บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการ และทำธุรกรรมการถือหุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งเสร็จสิ้นเรียบร้อย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำธุรกรรมการถือหุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้าหนึ่งแห่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทำให้ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 70% และ สิงห์ เอสเตท ถือหุ้น 30% ในบริษัทผลิตไฟฟ้าทั้งสามแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง บริษัทผลิตไฟฟ้าทั้ง 3 บริษัท มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 403

Read More

สิงห์ เอสเตท ซื้อนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ทุ่มงบ 1,726 ล้านบาท ลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง

สิงห์ เอสเตท ซื้อนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ เนื้อที่ 1,790 ไร่ ซื้อหุ้น บจก. ปาร์ค อินดัสตรี 100% ในราคาพาร์จาก บจก. บุญรอดบริวเวอรี่ เตรียมทุ่มงบ 1,726 ล้านบาท ลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง บมจ. สิงห์ เอสเตท บริษัทผู้พัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ได้ลงนามในข้อตกลงเข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด จากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยบริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด เป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ซึ่งมีเนื้อที่ 1,790 ไร่ ตั้งอยู่ใน จ.อ่างทอง สำหรับการโอนหุ้นระหว่างกันคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

Read More