Home > สัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ

“GLORY” จ่อเทรด mai ปลายปีนี้ ระดมทุนสยายปีกธุรกิจ Platform วรรณกรรมออนไลน์ สู่ตลาดโลก

บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป หรือ“GLORY” ผู้ประกอบการเทคสตาร์ทอัพ ที่พัฒนา Platform อ่าน–เขียน หนังสือ นิยาย การ์ตูน ออนไลน์ เดินหน้าระดมทุน IPO 70 ล้านหุ้น จ่อเทรด mai ภายในปีนี้ ด้าน CEO “จรัญพัฒณ์ บุญยัง” ระบุ เร่งระดมทุนขยายการลงทุนเพื่อพัฒนา Platform รองรับการ Scale Up ไปยังต่างประเทศ นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) หรือ “GLORY” เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน

Read More