Home > สวัสดิการพนักงาน

ศรีจันทร์ มอบสวัสดิการพนักงานไทย ไฟเขียวเพิ่มวันลา ‘ผ่าตัดแปลงเพศ’ ลาคลอด 180 วัน

ศรีจันทร์ มอบสวัสดิการพนักงานไทย ไฟเขียวเพิ่มวันลา ‘ผ่าตัดแปลงเพศ’ ลาคลอด 180 วัน ลาดูแลภรรยาและบุตรหลังคลอด และลาพักใจ ตอบไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน ผลักดันศักยภาพภายใน รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ศรีจันทร์สร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร ให้ความสำคัญสูงสุดแก่บุคลากร เดินหน้าพัฒนาสวัสดิการอีกขั้นด้วยความเข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดสอดรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มผ่าน ‘โอกาส’ ที่พนักงานทุกคนจะได้รับ ให้พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกันหลังโควิด-19 คลี่คลาย รวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ทายาทรุ่นที่สามที่เต็มไปด้วยพลังครีเอทีฟ ปรับเพิ่ม ‘สวัสดิการ’ ให้กับพนักงานศรีจันทร์ หลังประกาศยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานมอบโอกาสที่ดียิ่งกว่าให้แก่ทุกชีวิตของครอบครัวศรีจันทร์ “เพราะเรามองว่าพนักงานคือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง ล้วนเป็นสมาชิกของครอบครัวศรีจันทร์ เราจึงอยากมอบโอกาสให้กับทุกคนและพร้อมจะสร้างให้เกิดความสุขและรอยยิ้มในทุกๆ วัน เราอาศัยความเข้าใจ ใส่ใจในรายละเอียดและบริบทของทุกชีวิต เพื่อมอบโอกาสที่สมควรได้รับผ่านรูปแบบสวัสดิการที่พนักงานแต่ละคนต้องการในช่วงจังหวะเวลาที่ใช่ นี่คือสิ่งที่เราพร้อมจะยึดเป็นแนวทางหลักในการบริหารงานจากปัจจุบันสู่อนาคต” ศรีจันทร์ องค์กรในวัย 74 ปี ที่รวมพนักงานทุกเจนเนอเรชันไว้ในที่เดียว “บุคลากรของศรีจันทร์มีช่วงวัยที่หลากหลาย ตั้งแต่ Baby Boomer จนถึง Gen

Read More