Home > สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 7 ปี เสกพื้นที่เวทมนตร์ออนไลน์ ให้เยาวชนไทยได้ปลุกพลังวิเศษ ในงาน Big Day 2022

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) เชิญชวนร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปี เสกพื้นที่เวทมนตร์ออนไลน์ให้เยาวชนไทยได้ปลุกพลังวิเศษ โดยจัดงาน BIG DAY 2022 ในคอนเซ็ปต์ ‘7th Anniversary : Make Your Own Magic with Saturday School’ ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 16.00 น. และวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่านทางการถ่ายทอดสดออนไลน์จากเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/SaturdaySchoolThailand นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร รองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ เปิดเผยถึงคอนเซ็ปต์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “คอนเซ็ปต์ของการจัดงาน BIG DAY 2022”

Read More