Home > สมาพันธ์การขายตรงโลก

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 มุ่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขายตรง

6-7 ต.ค. นี้ ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 มุ่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขายตรงและนักธุรกิจอิสระ สู่ความสำเร็จโลกยุคใหม่ สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ (WFDSA World Congress XVI – Virtual Edition) ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 หลังโชว์ศักยภาพจนได้รับเลือกจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ รวมเหล่าวิทยากรพิเศษทั้งผู้บริหารระดับซีอีโอ นักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ และนักกฎหมาย มาร่วมแชร์มุมมองเปิดรหัสสู่ความสำเร็จร่วมกันของผู้ประกอบการขายตรงและนักธุรกิจอิสระจากทั่วทุกมุมโลก มั่นใจธุรกิจขายตรงมีความพร้อมสู่การเติบโตในอนาคต นายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมการขายตรงไทย เปิดเผยภาพรวมธุรกิจขายตรงโลกว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขายตรงทั่วโลกในช่วงสองปีที่ผ่านมา คือ Digital Disruption และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่ในปี 2563 ธุรกิจขายตรงทั่วโลกยังคงมีอัตราการเติบโตด้วยมูลค่าตลาดรวม 179.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโต 5.8% และมีจำนวนนักธุรกิจอิสระทั่วโลกมากกว่า

Read More