Home > ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ตลาดสมุนไพร 5 หมื่นล้าน กับโอกาสของผู้ประกอบการไทย

“ตลาดสมุนไพร” มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศมีมูลค่าสูงถึง 52,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 48,108 ล้านบาท, ปี 2563 มูลค่าราว 45,997 ล้านบาท, ปี 2562 มูลค่าราว 53,396 ล้านบาท และปี 2561 มีมูลค่าราว 49,071 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2566 จะมีมูลค่าตลาดไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ในขณะที่ Euromonitor คาดการณ์ว่า ในปี 2569 ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 59,500 ล้านบาทเลยทีเดียว ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านสมุนไพรสูง เพราะมีสมุนไพรกว่า 1,800 ชนิด ที่ปรากฏสรรพคุณและมีการนำมาใช้ประโยชน์ โดยตั้งแต่ปี 2560-2565 ไทยมีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Read More