Home > ศูนย์กลางค้าส่ง

AWC จับมือสภาหอการค้า ผลักดันโครงการ “AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION” ศูนย์กลางการค้าส่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุด

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย 11 สมาคมการค้า ผลักดันโครงการ “AEC TRADE CENTER - PANTIP WHOLESALE DESTINATION” ศูนย์กลางการค้าส่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟรีค่าเช่า 6 เดือน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนผู้ประกอบการด้วยช่องทางการค้าส่งภายในประเทศ พร้อมเชื่อมโยงสู่ตลาดนานาชาติอย่างครบวงจร สร้างระบบนิเวศให้กับธุรกิจค้าส่งไทยอย่างยั่งยืน แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยสมาคมการค้า รวม 11 หน่วยงาน ในการผลักดันโครงการ “AEC TRADE CENTER - PANTIP WHOLESALE DESTINATION” ให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีช่องทางการค้าส่งภายในประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสู่ตลาดค้าส่งนานาชาติอย่างครบวงจร ตลอดจนสร้างระบบนิเวศให้กับธุรกิจค้าส่งไทยอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมทัพความแข็งแกร่งด้วยความร่วมมือกับ Yiwu - CCC Group

Read More