Home > วันอนุรักษ์น้ำโลก

กระทรวงทรัพยากรฯ จับมือ บิ๊กซี ชวนคู่ค้า 6 แบรนด์น้ำดื่ม จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์น้ำโลก”

กระทรวงทรัพยากรฯ จับมือ บิ๊กซี ชวนคู่ค้า 6 แบรนด์น้ำดื่ม ขานรับเป้าหมาย SDGs จัดกิจกรรม "วันอนุรักษ์น้ำโลก" สานต่อเจตนารมย์ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผนึกพลังร่วมสร้างความยั่งยืน จับมือคู่ค้า 6 แบรนด์น้ำดื่มชั้นนำของไทย ขานรับเป้าหมาย SDGs ในมิติน้ำสะอาดและสุขอนามัย จัดแคมเปญ "วันอนุรักษ์น้ำโลก" ชูแนวคิด "ส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาดและปลอดภัยด้วยน้ำดื่มที่มีคุณภาพให้กับคนไทย" ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์น้ำของโลก” (world day for water) บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เดินหน้าผนึกความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์แบรนด์น้ำดื่มชั้นนำของไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันอนุรักษ์น้ำโลก" โดยมีหมุดหมายที่สำคัญ คือ ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “น้ำ” ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมถึงการแย่งชิงทรัพยากรน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยที่ผ่านมาทางกระทรวงฯ

Read More