Home > มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.)

ดิอาจิโอ จับมือ มปอ. เปิดตัวโครงการ “DRINKiQ ดื่มไม่ขับ กลับ LINE MAN RIDE”

ดิอาจิโอ มปอ. ผนึกกำลังตำรวจนครบาลและพันธมิตร เปิดตัวโครงการ “DRINKiQ ดื่มไม่ขับ กลับ LINE MAN RIDE” รณรงค์ดื่มไม่ขับผ่านร้านอาหารกลางคืนและด่านตรวจคัดกรองฯ ให้คนไทยปลอดภัยทุกการเดินทางตลอดปี บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT จับมือพันธมิตร มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล LINE MAN และสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารกลางคืน เปิดตัวโครงการ “DRINKiQ ดื่มไม่ขับ กลับ LINE MAN RIDE” มุ่งรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวและลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารกลางคืนตระหนักรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการดื่มแล้วขับ และส่งเสริมให้ธุรกิจร้านอาหารกลางคืนให้บริการและเสิร์ฟเครื่องดื่มอย่างรับผิดชอบ โดยลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการร้านอาหารกลางคืน 16 แห่ง นำร่องโดยสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารกลางคืน สามารถสนุกสนานกับบรรยากาศ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบผ่านช่องทางออนไลน์ และเรียกใช้บริการรถรับส่ง LINE MAN RIDE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมส่วนลดพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกรณรงค์การดื่มไม่ขับ และตรวจตราความเรียบร้อยทั่วกรุงเทพฯ

Read More

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ และพันธมิตร ขานรับร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ใหม่ตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ และพันธมิตร ขานรับร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ใหม่ตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ ส่งเสริมสังคมการดื่มอย่างรับผิดชอบและดื่มไม่ขับที่เข้มงวดขึ้น มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) องค์กรที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบที่มีต่อร่างกาย ร่วมประกาศขานรับการอนุมัติร่างกฏกระทรวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ให้ครอบคลุมและเข้มงวดยิ่งขึ้น อนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆ นี้ โดยพร้อมเดินหน้าร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันการกระทำความผิด อันเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน ตามเป้าประสงค์ของการปรับร่างกฎกระทรวงที่มีขึ้น ตั้งเป้าร่วมจัดแคมเปญและกิจกรรมส่งเสริมการดื่มไม่ขับ อันรวมถึงการดื่มอย่างรับผิดชอบตลอดปี 2567 ภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้ครอบคลุมถึงการตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ที่ไม่สามารถทดสอบด้วยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจได้ คือ นอกจากการตรวจวัดลมหายใจ ยังได้กำหนดวิธีตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ โดยตรวจจากเลือด (ต้องได้รับความยินยอม) หรือตรวจวัดจากของเสียอย่างอื่นจากร่างกาย เช่น ปัสสาวะ (กำหนดให้ส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด) นอกจากนี้ กรณีผู้ขับขี่มีพฤติการณ์ที่ทำให้เชื่อว่า ได้ขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ให้พนักงานสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ได้กระทำการฝ่าฝืนฯ หรือไม่ "ได้ทุกกรณี" นางสาวชัชฎา จันทรางศุ ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์

Read More