Home > มูลนิธิอาเซียน

หัวเว่ยเปิดตัวโครงการ Seeds for the Future ครั้งใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค

หัวเว่ยเปิดตัวโครงการ Seeds for the Future ในประเทศไทย ครั้งใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค รองนายกรัฐมนตรีไทยให้เกียรติร่วมแสดงปาฐกถาในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล หัวเว่ยเปิดตัวโครงการ Seeds for the Future 2022 ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิอาเซียนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 - 27 สิงหาคมนี้ โดยมีนักศึกษาระดับแนวหน้ากว่า 120 คนจาก 16 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีนักศึกษา 10 คนจากประเทศไทย เข้าค่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลนี้เป็นเวลา 9 วันในประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักซึมซับกับเทคโนโลยีและประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมในโครงการ Tech4Good โครงการ Asia Pacific Seeds for the Future 2022 ถือเป็นปฐมบทของโครงการ Seeds for the Future ระดับอาเซียน นับตั้งแต่การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างหัวเว่ยและมูลนิธิอาเซียน เพื่อยกระดับ

Read More