Home > มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

หัวเว่ย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดตัวพื้นที่ต้นแบบ โชว์เทคโนโลยีด้านการศึกษาระดับโลกในประเทศไทย

โครงการความร่วมมือกับหัวเว่ยจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” และผู้นำด้านการทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัลในภาคการศึกษา บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดตัวพื้นที่ต้นแบบระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย โชว์นวัตกรรมด้านการศึกษาชั้นนำ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ในระหว่างงาน 'Huawei Connect 2022' ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โครงการความร่วมมือดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านการศึกษา และ "มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม" ของมศว ตลอดจนเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านการทรานสฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและภูมิภาค พื้นที่ต้นแบบด้านการศึกษาที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นนี้ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดแสดงประสบการณ์ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบการศึกษาด้วยโซลูชัน Campus Network อัจฉริยะของหัวเว่ย ที่จัดหาเทคโนโลยี Wi-Fi 6 กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วทั้งวิทยาเขต การเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย "ทุกที่ ทุกเวลา” พร้อมด้วยดาต้าเซ็นเตอร์ สตอเรจ และระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน โดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดตั้งทรัพยากรคุณภาพสูงเพื่อรองรับการทำงานที่มั่นคงของพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อช่วยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล พื้นที่สาธิตแห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องประชุม ดาต้าเซ็นเตอร์ ศูนย์

Read More