Home > พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ไปรษณีย์ไทย ชวนพสกนิกรไทยร่วมบันทึกประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัย ผ่านตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งต่อพสกนิกรไทย กับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ล่าสุด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่มีความสวยงามสมพระเกียรติและทรงคุณค่า ที่พสกนิกรไทยควรเก็บสะสมยิ่ง โดย 3 เรื่องสำคัญที่พสกนิกรไทยต้องรู้เกี่ยวกับแสตมป์ประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัยชุดนี้ ประกอบด้วย · บันทึกหน้าประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัย การออกแบบตราไปรษณียากรครั้งประวัติศาสตร์นี้ ไปรษณีย์ไทย ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเป็นที่เรียบร้อย โดยได้เชิญพระฉายาลักษณ์ ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบกเต็มยศมาเป็นแบบตราไปรษณียากร ประกอบอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และภาพพระบรมมหาราชวังเป็นพื้นหลัง ซึ่งเป็นการออกแบบตามแนวทางเดียวกับเมื่อครั้งการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อปีพุทธศักราช 2493 · สวยงามสมพระเกียรติด้วยเทคนิคขั้นสูงครั้งแรกของโลก ความพิเศษของตราไปรษณียากรประวัติศาสตร์ชุดนี้ คือ การใช้เทคนิคพิเศษพิมพ์ 5 สี คือ ฟ้า เหลือง แดง ดำ และขาว ลงบนฟอยล์กระจกเป็นครั้งแรกของไทยและของโลก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่จะทำให้ภาพตราไปรษณียากรมีความสดใส เพิ่มความสวยงามแวววาวให้แก่ภาพบนดวงแสตมป์

Read More