Home > ฝ่าวิกฤตโควิด-19

PTT Station เติมเต็มความห่วงใย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ขยายเวลาแจกหน้ากากอนามัยฟรีทั่วประเทศ กว่า 3.5 ล้านชิ้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดยสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพิ่มเติมความห่วงใยให้ผู้บริโภค ร่วมดูแลคนไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่กลับมาแพร่ระบาดมากขึ้น ด้วยการขยายเวลาแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ที่เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพิ่มเติมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น 3.5 ล้านชิ้น โดยผู้ที่เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทุก 1 ใบเสร็จ รับฟรีหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น จัดสรรพื้นที่การแจกเป็นภาคต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2564 – 22 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ • วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สถานีบริการน้ำมัน

Read More