Home > ปัญหาสุขภาพผู้หญิง

เพราะผู้หญิงมีเรื่องเล่า เราจึงต้องตั้งใจฟัง ออร์กานอน กับภารกิจรับฟังทุกปัญหาสุขภาพผู้หญิงทุกช่วงวัย

ด้วยสรีระร่างกายและฮอร์โมนที่ซับซ้อนทำให้ผู้หญิงแต่ละวัยต้องพบกับปัญหาชวนปวดหัวไม่น้อย และเรื่องเหล่านี้ต้องการความเข้าใจเป็นพิเศษ เพื่อช่วยเสริมสร้างและผลักดันให้ผู้หญิงได้ใช้ชีวิตและมีสุขภาพดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่สร้างความปวดหัวให้กับผู้หญิงได้ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นการมีประจำเดือนในช่วงวัยรุ่น ซึ่งหมายถึงการที่ร่างกายเตรียมพร้อมสู่การมีบุตรแล้ว หากผู้หญิง (รวมถึงผู้ชาย) ในวัยนี้ไม่ได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสม รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบในการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันตัวเอง และการคุมกำเนิด ก็จะนำไปสู่ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพหลักของผู้หญิงในประเทศไทย โดยจากรายงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ในปี 2563 ระบุว่า โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันมีเด็กจำนวน 169 คนที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ในขณะที่มีเด็กเกิดจากแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เฉลี่ยวันละ 6 คน เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงเริ่มหลากหลายขึ้น เพราะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพิ่มเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนไป หรือปัจจัยภายนอก ทั้งความเครียดจากการทำงาน หรือความเสี่ยงจากการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ นำมาสู่โรคภัยต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ รวมถึงเนื้องอกในมดลูก ซึ่งพบมากในผู้หญิงไทย ช่วงอายุ 30-40 ปี โดยเกิดจากเซลล์กล้ามเนื้อมดลูกโตผิดปกติ และยังสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเพศหญิงและพันธุกรรม ไม่เพียงเท่านี้ ผู้หญิงยังต้องแบกรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงทางสุขภาพจากการมีบุตร ไม่ว่าจะโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ หรือความเสี่ยงจากการคลอดบุตร จึงจำเป็นต้องได้รับการปกป้องดูแลอย่างเหมาะสมด้วย ต่อมาผู้หญิงยังต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน

Read More