Home > บุหรี่ไฟฟ้า

กมธ. สธ. ลงพื้นที่สงขลา หาข้อมูลสางปมบุหรี่เถื่อนทะลักชายแดนใต้

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขนำทีมลงพื้นที่หาดใหญ่-สะเดา ติดตามการบังคังใช้กฎหมายด้านการสาธารณสุข หลังพบบุหรี่เถื่อนเติบโตสูง ระบาดเข้าทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน แถมเจอบุหรี่ไฟฟ้าทะลักร่วมด้วย ทำมาตรการควบคุมยาสูบไร้ผล เตรียมเสนอ สธ. ศุลกากร สรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขโดยด่วน ดร. นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (กมธ.สธ.) ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพและติดตามการบังคังใช้กฎหมายด้านการสาธารณสุข (อนุ กมธ.) สภาผุ้แทนราษฎร นำโดยนายธีรภัทร พริ้งศุลกะ รองประธาน ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาบุหรี่หนีภาษีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การจัดเก็บรายได้ของประเทศ และทำให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมยาสูบของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ผล นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย โฆษกคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวว่า “บุหรี่เถื่อนมีราคาต่ำกว่าบุหรี่ที่จำหน่ายอย่างถูกกฎหมาย 4-5 เท่า ทำให้มีการระบาดของบุหรี่เถื่อนอย่างมาก กลายเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศ อีกทั้งยังทำให้มาตรการของรัฐที่จะลดการสูบบุหรี่ เช่นการขึ้นภาษี ไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจไว้ จากรายงานของสรรพสามิต จ. สงขลาพบว่าสถิติการจับกุมการลักลอบนำเข้าบุหรี่ในพื้นที่ ปี 2564 จับกุมได้เฉลี่ยเดือนละ 6,600

Read More