Home > นมผง

ตลาดนมผงเดือด ทุกแบรนด์ดันนมพรีเมียมสู้

 ความพยายามที่จะส่งเสริมให้คุณแม่รุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพของทารกแรกเกิด ด้วยการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ แม้จะได้รับความสนใจและสร้างกระแสตื่นตัวในวงกว้างได้ไม่น้อย แต่หากประเมินจากข้อเท็จจริงของสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ อาจไม่ใช่กรณีที่สามารถกระทำได้ในทุกครัวเรือน เนื่องเพราะคุณแม่จำนวนไม่น้อยต้องรีบกลับเข้าทำงานหาเลี้ยงชีพ ในขณะที่สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้จัดเตรียมพื้นที่บริบาลเด็ก (Day Care) ไว้อำนวยความสะดวกให้กับคุณแม่ที่เป็นพนักงานมากนัก ซึ่งทำให้ตลาดนมผงเลี้ยงทารกยังสามารถเติบโตต่อไป แม้จะถูกบีบอัดจากแรงกระตุ้นประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำนมแม่อยู่บ้างก็ตาม การแข่งขันในตลาดนมผงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเลี้ยงทารกเท่านั้น หากยังขยายมาสู่กลุ่มปฐมวัยและเด็กเล็กต่อเนื่องขึ้นมาด้วย โดยผู้ประกอบการในตลาดนมผงสำหรับเด็ก กลุ่มพรีเมียม ต่างให้ความสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมของการปรุงแต่งสารอาหาร เพื่อเป็นปัจจัยหนุนเสริมกระตุ้นการขาย และทำให้ตลาดนมผงระดับพรีเมียมมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันของแบรนด์หลักๆ ทั้งมี้ด จอห์นสัน, ดูเม็กซ์, เนสท์เล่, ไวเอ็ท และแอบบอท โดยแต่ละค่ายต่างพยายามเน้นจุดขายว่าด้วย Product Innovation อย่างแข็งขันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ภาพที่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมิติว่าด้วย “อัจฉริยะสร้างได้” หรือสุขภาพดีแข็งแรงสมวัย ถูกนำมาใช้สื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่เชื่อกันว่ามีความรู้และมีความต้องการในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางข้อเท็จจริงที่ว่ามูลค่าตลาดนมผงพรีเมียมมีมูลค่ามากถึง 15,000 ล้านบาทจากมูลค่าตลาดรวมซึ่งอยู่ที่ 25,000 ล้านบาท ตลาดนมผงพรีเมียมนอกจากจะมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 60 ของตลาดนมผงโดยรวมแล้ว ยังเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตและขยายตัวเฉลี่ยถึง 12% ในแต่ละปีอีกด้วย ขณะที่กลุ่มนมผงระดับกลางและกลุ่มนมผงระดับล่าง ไม่ค่อยเติบโตนัก และทำให้ตลาดนมผงโดยรวมทั้งระบบเติบโตเพียง 4-5% เท่านั้น ปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดนมพรีเมียมเติบโตมากกว่าตลาดนมอื่นๆ ในด้านหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ขนาดครอบครับของคนไทยเล็กลง พ่อแม่รุ่นใหม่ยอมใช้จ่ายในการซื้อนมที่มีคุณภาพ ด้วยความเชื่อว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นการให้ความสำคัญต่อโภชนาการของลูก

Read More