Home > ทียู

ไทยยูเนี่ยน โชว์ผลประกอบการไตรมาส 3 กำไรสุทธิฉลุย 1.2 พันล้าน

ทียูไตรมาส 3 กำไรสุทธิฉลุย 1.2 พันล้าน ทะยาน 17.2% จากไตรมาสก่อนหน้า โชว์อัตรากำไรขั้นต้น 18.4% บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,206 ล้านบาท เติบโตอยู่ที่ระดับ 17.2 เปอร์เซ็นต์ และกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 6,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับตัวลดลง การปรับรายการสินค้าโดยเน้นสินค้าที่ทำกำไร รวมถึงแผนและมาตรการต่างๆ ในการเพิ่มระดับความสามารถในการทำกำไรที่บริษัทได้เริ่มใช้ประสบความสำเร็จดี ทั้งนี้ ยอดขายในไตรมาส 3 อยู่ที่ระดับ 33,915 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 0.9 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าผลประกอบการประจำไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2565 ที่มีสถิติสูงเป็นประวัติการณ์นั้น จะปรับระดับลดลง 16.8 เปอร์เซ็นต์

Read More

ไทยยูเนี่ยนชี้ผลประกอบการปี 63 แข็งแกร่ง จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ใส่ใจในไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพมากขึ้น

ทียูชี้ผลประกอบการปี 63 แข็งแกร่ง จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ใส่ใจในไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพมากขึ้น ไตรมาสที่ 4 มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 1,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.1 เปอร์เซ็นต์ และกำไรสุทธิ 1,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.9% จากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และผลประกอบการปี 2563 วันนี้ ทำผลงานยอดเยี่ยม สืบเนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจและดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในช่วงการแพร่ระบาดที่ผู้คนใช้เวลาอยู่บ้านกับครอบครัวและสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องมียอดขายอยู่ที่ 14,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ามียอดขายเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 5,287 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารกระป๋องที่สามารถเก็บไว้ได้นานมากขึ้นในช่วงที่ใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น อย่างไรก็ดีธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมียอดขาย 13,738 ล้านบาท ลดลง 6.5

Read More