Home > ตระการ เชนศรี

Facebook ร่วมกับสมาคมสะมาริตันส์และเชอิล ปล่อยแคมเปญ ‘The Story of Anonymous Samaritans’ ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย บรรเทาวิกฤตฆ่าตัวตาย

Facebook ร่วมกับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทยและเชอิล ประเทศไทย ปล่อยแคมเปญ ‘The Story of Anonymous Samaritans’ ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ช่วยเหลือเกื้อกูล บรรเทาวิกฤตฆ่าตัวตาย เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกในทุกวันที่ 10 กันยายนของทุกปี Facebook ประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรด้านความปลอดภัย สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทยและเอเจนซี่ระดับโลก เชอิล ไทยแลนด์เปิดตัวแคมเปญออนไลน์เพื่อสังคม ‘The Story of Anonymous Samaritans เรื่องเล่าจากคนดีที่โลกไม่มีวันรู้จัก’ กระตุ้นจิตสำนึกร่วมสร้างสังคมปลอดภัย กระตุ้นการตระหนักรู้ปัญหาการฆ่าตัวตายและส่งเสริมความช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ ‘The Story of Anonymous Samaritans เรื่องเล่าจากคนดีที่โลกไม่มีวันรู้จัก’ เป็นแคมเปญรูปแบบวิดีโอสั้นพร้อมภาพวาดประกอบแบบเคลื่อนไหวฝีมือของนักวาดภาพประกอบไทย จั๊ก ปรีดิ์ จินดาโรจน์ บอกเล่า 10 เรื่องราวของอาสาสมัครจากสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้บริการ hotline เป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้ที่มีความทุกข์หรือความคิดฆ่าตัวตาย แคมเปญเล่าเรื่องประสบการณ์ภารกิจในการช่วยชีวิตผู้คนผ่านคลิปเสียงของอาสาสมัคร 10 คนจากสะมาริตันส์ โดยอาสาสมัครเหล่านี้มีประสบการณ์ทำงานมามากกว่า 30 ปี และเป็นการทำงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนตามนโยบายของสมาคมฯ และเป็นการทำงานแบบจิตอาสาโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ

Read More