Home > ดูใจตน วอลเล็ต

“พอดีไม่เหมือนกัน” แคมเปญล่าสุดจากนันยาง ชวนนักเรียน “เลิกกดดันตัวเอง”

นันยาง เปิดแคมเปญ “พอดีไม่เหมือนกัน” ชวนนักเรียน “เลิกกดดันตัวเอง” หลังพบปัจจุบันเด็กไทยสภาพจิตใจย่ำแย่สูงสุด เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ดูใจตน วอลเล็ต” เติมความใจดีให้ตัวเอง พร้อมรับฟัง เข้าใจ และให้คำแนะนำ ย้ำ “ทุกคนมีดีพอ แค่พอดีไม่เหมือนกัน” ดร.จักรพล จันทวิมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นันยางได้แสดงจุดยืนยุติปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนทั่วประเทศ โดยนันยางยังเดินหน้าสานต่อการรณรงค์ดังกล่าวด้วยการสร้างสรรค์แคมเปญ “พอดีไม่เหมือนกัน” เพื่อยุติการสร้างแรงกดดันและความคาดหวังกับตัวเองมากเกินไป หรือนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ เพราะจะทำให้บั่นทอนศักยภาพการใช้ชีวิตซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเป็นที่พึ่งทางความ คิดของเด็กนักเรียนได้อย่างดี ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต พบสถานการณ์สุขภาพจิตของเยาวชนไทย ในช่วงปี 2563-2567 มีความเครียดสูง ร้อยละ 24.83  มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า ร้อยละ 29.51 และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึง ร้อยละ 20.35  ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าวัยอื่นๆ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความเครียด ความเหนื่อยล้า ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือและยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สาเหตุนันยางเลือกทำแคมเปญ

Read More