Home > ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ พร้อมนำดีลอยท์เติบโตยิ่งใหญ่ในภูมิภาค ยูจีน โฮ ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากฟิลลิป หยวน โดยเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้งยูจีน โฮ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาค บริการที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการ (Consulting) และประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ต่อจากฟิลลิป หยวน ยูจีน จะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ 1 มิถุนายน 2023 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2024 ของดีลอยท์ ปัจจุบันดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพนักงานให้บริการระดับวิชาชีพมากกว่า 13,000 คน โดยมีผู้บริหารในระดับ พาร์ทเนอร์ มากกว่า 500 คน ทั่วภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ การประกาศแต่งตั้งยูจีนในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบทอดตำแหน่งและการเสนอชื่อที่มีขั้นตอนเคร่งครัดและครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกจากผู้บริหารระดับพาร์ทเนอร์ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนถัดไป

Read More