Home > ดราก้อน เฟรช ฟรุท

เอกอัครราชทูตจีน ขอบคุณไทยคัดคุณภาพและเข้มงวดมาตรฐานปนเปื้อน ส่งทุเรียนดีป้อนตลาดจีน

เอกอัครราชทูตจีน ขอบคุณไทยคัดคุณภาพและเข้มงวดมาตรฐานปนเปื้อน ส่งทุเรียนดีป้อนตลาดจีน เชื่อดันมูลค่าส่งออกทุเรียนปีนี้โตต่อเนื่อง ด้านเครือซีพีเดินหน้าจับมือพันธมิตร พัฒนาและยกมาตรฐาน สร้างแบรนด์ทุเรียนไทยดังไกลตลาดโลก นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย, นายหวาง ลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกพาณิชย์ พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุผลไม้ ดราก้อน เฟรช ฟรุท อ.มะขาม จ.จันทบุรี พันธมิตรสำคัญของซีพี เฟรช โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสัญชัย ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย, นางรัตนา ปุรณะชัยคีรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทดราก้อน เฟรช ฟรุท, นายไพศาลย์ ยังสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซีพี กรุ๊ป เขตประเทศจีน, นายจอมกิตติ

Read More