Home > ณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ

“วินด์” ย้ำชัด “ณพ ณรงค์เดช” ขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่เป็นความจริง

“วินด์” ย้ำชัด “ณพ ณรงค์เดช” ขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่เป็นความจริง ยืนยันรักษาผลประโชน์ผู้ถือหุ้นทุกคนตามกฎหมาย “ณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ” ปฏิเสธกระแสข่าว “ณพ ณรงค์เดช” เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น “วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ไม่เป็นความจริง เผยมีเพียงบริษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ขอเรียกประชุมฯ ทั้งที่ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และตัวบริษัทดังกล่าวยังขาดส่งงบการเงินเกือบ 10 ปี จึงทำหนังสือตอบกลับให้รับทราบสถานะตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกคน นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 717 เมกะวัตต์ มากเป็นอันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่านายณพ ณรงค์เดช ขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยมีเพียงบริษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี

Read More