Home > ณรงค์ สีตลายน

ฟอร์ดประกาศความสำเร็จ พร้อมเผยกลยุทธ์ชิงส่วนแบ่งการตลาดครึ่งปีหลัง

นายณรงค์ สีตลายน รองกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จของธุรกิจครึ่งปีแรกของปี 2017 กับยอดขายที่เติบโตสูงขึ้นถึง 41 เปอร์เซ็นต์ และส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มเป็น 6.23 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ฟอร์ดเป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์ที่เติบโตสูงที่สุดในประเทศไทยในปีนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จของธุรกิจครึ่งปีแรกของปี 2017 กับยอดขายที่เติบโตสูงขึ้นถึง 41 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือ 25,513 คัน และส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มเป็น 6.23 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ฟอร์ดเป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์ที่เติบโตสูงที่สุดในประเทศไทยในปีนี้ พร้อมเผยกลยุทธ์การตลาดในการชิงส่วนแบ่งการตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง นายณรงค์ สีตลายน รองกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “ฟอร์ดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งขึ้น ทั้งด้านยอดขายและส่วนแบ่งตลาดทุกๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2017 ถึงแม้ฟอร์ดจะไม่ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่สู่ตลาด แต่ด้วยความชื่นชอบและไว้วางใจในแบรนด์ฟอร์ด รวมถึงการกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ำของลูกค้า ส่งผลให้ยอดขายในครึ่งปีแรกของปี 2017 เติบโตสูงขึ้นถึง 41 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้วยยอดขาย 25,513

Read More