Home > ฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์

ไทยประกันชีวิตเปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “เชื่อในความดี” สะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต”

ไทยประกันชีวิตเปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “เชื่อในความดี” ไทยประกันชีวิตตอกย้ำแบรนด์ที่เชื่อในการทำความดี เปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “เชื่อในความดี” สะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต” พร้อมต่อยอดจัดกิจกรรม “Forward for Love ส่งรักให้น้อง” รับบริจาคสิ่งจำเป็นเพื่อการศึกษา ส่งมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Thai Life Insurance : TLI) เปิดเผยว่า แบรนด์ไทยประกันชีวิตนับเป็นแบรนด์ประกันชีวิตที่มีความแข็งแกร่ง เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาที่มีเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันไทยประกันชีวิตเป็นแบรนด์ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม โดยเป็นแบรนด์ที่เชื่อในเรื่อง “การทำความดี” อันเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและสังคม เห็นได้จากการถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณาหลายเรื่อง อาทิ Unsung Hero หรือแคมเปญ Thai Good Stories ขณะเดียวกันบริษัทฯ เชื่อว่าคนไทยยังเชื่อมั่นในการทำความดีเช่นกัน โดยเฉพาะการทำความดีเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของคนไทยในเรื่องของน้ำใจ ในปีนี้บริษัทฯ จึงสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาชุดใหม่ “เชื่อในความดี” เพื่อค้นหาคำตอบของการทำความดี ความหมายของคุณค่าชีวิต

Read More