Home > ซับคอนไทยแลนด์ 2024

อินเตอร์แมค – ซับคอนไทยแลนด์ 2024 เปิดแล้ว เตรียมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคปลอดคาร์บอน

อินเตอร์แมค - ซับคอนไทยแลนด์ 2024 เปิดแล้ว ใหญ่จริง จัดเต็ม เทคโนโลยี นวัตกรรม สัมมนาเปิดทางรอดอุตสาหกรรมไทย เตรียมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคปลอดคาร์บอน พร้อมจับมือ 7 ค่ายรถยนต์ ปักธงผลักดันผู้ประกอบการไทย นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ ที่ผ่านมา อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ได้ทำงานร่วมกับหลากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศรษฐกิจไทย ซึ่งหนึ่งในงานที่สำคัญและดำเนินการจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 4 ทศวรรษอย่าง "อินเตอร์แมค" ถือเป็นหนึ่งเวทีระดับภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับในเวทีอุตสาหกรรมจากหลากหลายประเทศชั้นนำ โดยจากทิศทางของเป้าหมายของประชาคมโลกที่พร้อมมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) จึงเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญสู่การกำนดธีในการจัดงานปีนี้ ซึ่งได้ชูแนวคิด Bridging Manufacturing Solution Towards Net Zero Carbon” หรือ โซลูชั่นเพื่อการผลิตยกระดับสู่อุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน นายสรรชาย กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงาน อินเตอร์แมค 2024

Read More