Home > ชัยลดา ตันติเวชกุล

สหพัฒน์แอดมิชชั่น เติมใจนักเรียน DEK67 ดึงศิลปินออกแบบสติกเกอร์สุดคูล

สหพัฒน์แอดมิชชั่น เติมใจนักเรียน DEK67 ดึงศิลปินออกแบบสติกเกอร์สุดคูล หวังสร้างแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ร่วมติว สหพัฒน์ฯ เดินหน้าให้กำลังใจ DEK67 สั่งผลิตสติกเกอร์ดีไซน์สุดคูลที่จะช่วยสร้างแรงผลักดันและให้กำลังใจกับนักเรียนม.6 ที่เข้าร่วมติวสดออนไลน์ต้นเดือนตุลาคมนี้ เผยได้ 3 ไอดอลคนดังมาร่วมให้กำลังใจน้อง ๆ พร้อมจัด 19 ติวเตอร์แถวหน้าของประเทศ ร่วมติวสดออนไลน์ 2-7 ตุลาคมนี้ทางเว็บไซต์ www.sahapatadmission.com นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและสร้างแรงผลักดันให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นม.6 ที่กำลังจะเข้าสู่สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงปลายปีนี้ ทางโครงการได้จัดทำสติกเกอร์ที่จะเสริมสร้างกำลังใจและช่วยกระตุ้นให้น้อง ๆ ได้มีความพยายามไปสู่จุดหมายที่ตั้งเป้าไว้ โดยจะแจกให้กับน้อง ๆ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมติวสดออนไลน์ 6 วันติด ระหว่างวันที่ 2-7 ตุลาคมนี้ ซึ่งสติกเกอร์ดังกล่าววาดและออกแบบโดยศิลปินหลากหลายสาขา “แนนโซ่ วราภรณ์ เหมรัตน” ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 10 ปีในแวดวงศิลปะเชิงพาณิชย์ เป็นผู้ออกแบบสติกเกอร์เพื่อสร้างแรงจูงใจผ่านลวดลายและเส้นสายที่ออกแบบให้ดูสนุก เข้าใจง่าย

Read More

สหพัฒน์เดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” ส่งเสริมการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่า

สหพัฒน์เดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” ส่งเสริมการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่าร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สหพัฒน์ส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้ตระหนักถึงการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่า เดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” รวบรวมขวดพลาสติก PET ส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปผลิตชุด PPE เล็งต่อยอดเปิดรับพลาสติก ยืด-หด เพิ่ม ในกลุ่ม Bubble Wrap และ Shrink Film เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด คือ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้มุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในองค์กร และชุมชนภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “Green PLEASE by SPC” ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เมื่อปลายปี 2564 ได้รวบรวมขวดพลาสติกส่งมอบให้กับโครงการ “แยกขวด

Read More

“สหพัฒน์” เดินหน้าโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ปี 6” บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์มนุษย์ตัวจิ๋ว ปลูกฝังความดีความซื่อสัตย์ให้กับเยาวชนไทย

การปลูกฝังความดีให้กับเยาวชนโดยเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็ก เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่งดงามด้วยคุณความดีหยั่งรากลึก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของการทำความดี ปลูกฝังเยาวชนไทยตั้งแต่วัยเด็ก ให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีความซื่อสัตย์ ด้วยการส่งต่อเรื่องราวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจผ่านทางรายการสร้างสรรค์เพื่อสังคม อยู่ภายใต้ “โครงการสหพัฒน์ให้น้อง” โดยตามหาโรงเรียนที่มีการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม ร่วมเฟ้นหาและพูดคุยกับตัวแทนเด็กดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู มีจิตอาสา มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำความดีให้ครอบครัวและสังคม ทางโครงการได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อโรงเรียน และชุมชน รวมไปถึงสอนการประดิษฐ์สิ่งของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ นอกจากให้ความรู้แล้วสหพัฒน์ให้น้อง ยังพาน้อง ๆ ไปทำความดีรอบ ๆ ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักชุมชนของตัวเอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหันมาทำความดีมากยิ่งขึ้น เป็นการปลูกฝังสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ เพราะเชื่อว่าโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่สามารถบ่มเพาะเยาวชนคุณภาพได้ ล่าสุด ทีมงานบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้เดินหน้า

Read More