Home > ชัชชมนต์ อนันตประยูร

WHA ชี้ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่กระทบการบริหาร เชื่อจีนพ้นวิกฤต COVID-19 ส่งผลเชิงบวก

WHA ชี้ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นการเปลี่ยนจาก WHA HOLDING เป็น “จรีพรและบุตรสาว” ยังไม่กระทบการบริหาร - เชื่อจีนพ้นวิกฤต COVID-19 ส่งผลเชิงบวก ลุ้นยอดขายนิคมฯ ครึ่งปีหลังคึก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA Group ระบุ แผนปรับโครงสร้างผู้ถือใหญ่ เป็นแค่การเปลี่ยนจาก WHA HOLDING ซึ่งถือหุ้นโดย จรีพร จารุกรสกุล และนายแพทย์สมยศ อนันตประยูร เป็น จรีพร จารุกรสกุล และบุตรสาว ไม่กระทบการบริหารและแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมเชื่อมั่นวิกฤต COVID-19 ในจีน ส่อแววพ้นขีดอันตราย หวังจุดชนวนปลุกเศรษฐกิจเอเชียพลิกฟื้นอีกครั้ง คาดหวังวิกฤตในไทยคลี่คลายก่อนกลางปีนี้ เชื่อหนุนยอดขายที่ดินนิคมฯ กลับมาคึกในครึ่งปีหลัง ระบุต่างชาติ ยังสนใจใช้ไทยเป็นฐานการผลิต คงเป้ายอดขายที่ดินปีนี้แตะ 1,400 ไร่ ชูธุรกิจโลจิสติกส์ ดีมานด์พุ่ง รับอานิสงส์ยอดขายกลุ่ม Consumer, Health Care และ

Read More