Home > กิตติ พัฒนลีนะกุล

บี.กริม จับมือ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยกระดับโครงการด้วยโซลูชันประหยัดพลังงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

บี.กริม จับมือ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยกระดับโครงการด้วยโซลูชันประหยัดพลังงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสู่ความยั่งยืน บี.กริม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เพื่อผนึกกำลังสร้างสรรค์โครงการอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ ด้วยโซลูชันอัจฉริยะเพื่อการจัดการพลังงานและสร้างสุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัย พร้อมร่วมมือวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ผู้พักอาศัย และชุมชนร่วมกัน นายกิตติ พัฒนลีนะกุล ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า บี.กริม มีความยินดีอย่างยิ่งในการเป็นพันธมิตรกับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมยกระดับโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในทำเล กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก โดย บี.กริม พร้อมร่วมมือกับ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ในการออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงไว้ซึ่งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการให้บริการบำรุงรักษาแก่ลูกบ้านในแต่ละโครงการ อันสะท้อนถึงความร่วมมือในระยะยาวที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นนํ้าสู่ปลายนํ้า เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บี.กริม จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา วางแผน จัดหา และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมทั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)

Read More