Home > กันตนากรุ๊ป

62 ปี “กัลย์จาฤก” ได้เวลาเจเนเรชั่น 3

 “อีกสองสามปี ผมอาจจะรีไทร์ ภารกิจของผมเริ่มหมดแล้ว และกำลังส่งมอบงานกันตนากรุ๊ปในวันนี้เป็นยุคของลูกหลานเจนเนอเรชั่น 3 แล้ว”จาฤก กัลย์จาฤก ผู้กุมบังเหียนขยายอาณาจักรธุรกิจของกันตนากรุ๊ปจากประดิษฐ์ กัลย์จาฤก กล่าวกับ “ผู้จัดการ360  ํ” ซึ่งแน่นอนว่า เส้นทางการต่อสู้ทุกช่วงจังหวะจนกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านสื่อเอ็นเตอร์เทนเมนท์รายใหญ่ รายได้มากกว่า 2,500 ล้านต่อปี ไม่ใช่เรื่องง่ายและกินเวลายาวนานกว่า 60 ปีสำหรับ “กันตนากรุ๊ป” เกิดและเติบโตจากธุรกิจวิทยุ เมื่อประดิษฐ์และสมสุข กัลย์จาฤก ก่อตั้งละครวิทยุ  “คณะกันตนา” เมื่อปี 2494 โดยมีลูกชาย 2 คน คือ สิทธานต์และจาฤกเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงติดตามช่วยงานพ่อในยุคบุกเบิก ก่อนก้าวเข้าสู่วงการโทรทัศน์ในอีก 7 ปีต่อมา โดยมีผลงานชิ้นแรก ละครเรื่อง “หญิงก็มีหัวใจ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 (ขาว-ดำ)ปี 2503 กันตนาผลิตภาพยนตร์เรื่องแรก “ผีพยาบาท” และกลายเป็นผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ มีหนังออกสู่ตลาดต่อเนื่อง เช่นเรื่อง เย้ยฟ้าท้าดิน, ลูกกรอก เพชรตาแมว

Read More