Home > กอริลลาพาต้า

ย้อนชีวิตกอริลลาสาว “บัวน้อย” ซิกเนเจอร์ตลอดกาลของพาต้า

เวลานี้ใครไปห้างพาต้าปิ่นเกล้ามีเป้าหมายเดียวกัน คือ เที่ยว PATA ZOO และยลโฉมน้องบัวน้อย กอริลลาตัวสุดท้ายในประเทศไทยที่อาศัยอยู่บนชั้น 7 ของตัวห้างมานานมากกว่า 30 ปี จริงๆ แล้ว ห้างพาต้านำเข้ากอริลลาตัวแรกจากประเทศเยอรมนีเมื่อปี 2526 ชื่อ บวาน่า เป็นตัวผู้หลังเงินอายุ 20 ปี ต่อมาปี 2535 นำเข้าน้องบัวน้อย วัย 3 ขวบจากเยอรมนีเช่นเดียวกัน โดยหวังให้เป็นเพื่อนรักคู่กัน แต่ปรากฏว่า ไม่ชอบพอกัน หลายคนบอกว่า เพราะบัวน้อยอายุห่างจากบวาน่ามากเกินไป ภายหลัง บวาน่าตายตอนอายุ 40 ปี และประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ ไซเตส (Cites) ทำให้ไม่สามารถนำเข้ากอริลลาเพื่อมาเลี้ยงเป็นเพื่อนบัวน้อยได้ ขณะที่สวนสัตว์อื่นๆ ไม่สามารถนำเข้ากอริลลามาด้วยเช่นกัน ทำให้บัวน้อยกลายเป็นกอริลลาตัวสุดท้ายของไทยและเป็นตัวสุดท้ายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย แน่นอนว่า บัวน้อยเติบโตมาพร้อมๆ กับสวนสัตว์พาต้าและห้างพาต้า โดยสวนสัตว์เริ่มแรกเปิดให้เข้าฟรี ก่อนมีการเก็บค่าเข้าชม อัตราเด็ก 5 บาท ผู้ใหญ่ 10

Read More