Home > กฤษฎิ์ ลิขิตบรรณกร

RML ขับเคลื่อนองค์กรครั้งใหญ่ ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ เสริมทัพธุรกิจ

RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) ผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง เสริมแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน โดยมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนากลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ RML พัฒนากลยุทธ์ด้านการเงิน การกำกับดูแลและควบคุมระบบการบัญชี การเงินของธุรกิจให้เป็นไปอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงินวางแผนและบริหารความเสี่ยงทางการเงิน นายกฤษฎิ์ ลิขิตบรรณกร ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยมีบทบาทสำคัญในการดูแลบริหารงานเชิงกลยุทธ์ธุรกิจต่างๆของ RML ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน รวมถึงวางแผนจัดหาเงินทุน แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อีกทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแผนการดำเนินธุรกิจของ RML นายหฤษฏ์ ลักษณะโยธิน เกิดทิพย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด โดยมีบทบาทสำคัญในการดูแลและบริหารงานด้านกลยุทธ์และแผนงานด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด รวมถึงการสื่อสารองค์กร เพื่อนำเสนอโครงการระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทำให้แบรนด์ RML เข้าไปนั่งกลางใจผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและขับเคลื่อนแบรนด์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ในประเทศไทย

Read More