วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
Home > Cover Story > เยือนเสียมเรียบ (2) สำรวจเมืองน่าเที่ยวแห่งเอเชีย

เยือนเสียมเรียบ (2) สำรวจเมืองน่าเที่ยวแห่งเอเชีย

 
AEC Leisure
 
จากด่านพรมแดนปอยเปต จุดเชื่อมแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาไปอีกราวๆ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เราจะพบกับ “เสียมเรียบ” เมืองที่เป็นที่ตั้งของมรดกโลกอย่างนครวัด เมืองที่รั้งตำแหน่งที่สองของเมืองน่าเที่ยวแห่งเอเชีย ประจำปี 2557 เป็นเมืองที่สร้างรายได้หลักด้านการท่องเที่ยวให้กับกัมพูชา และเป็นจุดหมายปลายทางของ AEC Leisure ในครั้งนี้
 
สภาพของถนนจากด่านพรมแดนปอยเปต มุ่งตรงยังเมืองเสียมเรียบ ณ ปัจจุบัน เป็นถนนลาดยางอย่างดี ต่างจากสมัยก่อนที่ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ฝุ่นตลบอบอวล นั่งรถกันที 5-6 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ปัจจุบันระยะทางเท่าเดิมแต่ระยะเวลาการเดินทางสั้นลง เหลือเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น เพราะสภาพถนนที่ดีขึ้น เดินทางกันสบายๆ แถมไม่ต้องผจญกับฝุ่นตลบแบบเมื่อก่อน
 
ตลอดสองข้างทางเป็นนาข้าวสลับกับบ้านเรือนที่มีอยู่เป็นระยะ แทบจะไม่มีภูเขาสูงให้เห็น ภาพนาข้าวผืนใหญ่ที่เห็นตลอดเส้นทาง ทำให้ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไม “ข้าว” จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของกัมพูชา โดยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของกัมพูชาเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด มีดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ นอกจากข้าวแล้วยังมี ข้าวโพด ถั่ว งา มันสำปะหลัง และยางพารา 
 
แต่กัมพูชาขาดผู้ประกอบการที่มีทักษะและความพร้อมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ดังนั้นรัฐบาลจึงส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป เพื่อถ่ายทอดความรู้ทักษะให้กับผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของกัมพูชาต่อไป นับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ
 
ไม่ถึง 3 ชั่วโมงดี จากด่านพรมแดนปอยเปต รถทัวร์สายกรุงเทพฯ-เสียมเรียบ ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัท ขนส่ง จำกัด ของไทยกับบริษัทเดินรถของกัมพูชา ก็พาเรามาถึง “เสียมเรียบ” ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา รถทัวร์พาเรามาส่งที่สำนักงานของบริษัทรถที่อยู่กลางเมืองเสียมเรียบ ณ ที่นี่ ถ้าต้องการเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยใช้บริการรถทัวร์เหมือนเดิม ก็สามารถซื้อตั๋วเที่ยวกลับได้เลย หรือจะมาซื้อก่อนวันเดินทางกลับล่วงหน้าสักวันก็ได้ ราคาแพงกว่าขามานิดหน่อย
 
ถึงตรงนี้ บริษัทรถทัวร์จะมีรถสามล้อเครื่องบริการพาผู้โดยสารไปส่งโรงแรมหรือที่พักของแต่ละคนโดยไม่คิดค่าบริการ  เพราะการเลือกใช้บริการสามล้อเครื่องเหล่านี้สำหรับการท่องเที่ยวในวันต่อๆ ไป คือสิ่งที่พวกเขาคาดหวัง ในเมื่อนักท่องเที่ยวก็ต้องจ้างรถพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ รถสามล้อ หรือรถเช่าอื่นๆ บริษัทรถทัวร์จึงนำมาเป็นบริการเสริมพร้อมเสิร์ฟไปในตัว
 
เสียมเรียบ (Siem Reap) หรือในภาษาไทยใช้คำว่า “เสียมราฐ” นั้น เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ คำว่า “เสียมเรียบ” ในภาษาเขมรหมายถึง “สยามราบ” หรือ สยามแพ้ นั่นเอง ส่วน “เสียมราฐ” ในภาษาไทยนั้น หมายถึง “ดินแดนของสยาม” โดยเชื่อกันว่า เสียมเรียบ คือชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่แทนเสียมราฐ หลังกรณีพิพาทอินโดจีน ที่พันตรีแปลก พิบูลสงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) ผู้บัญชาการกองทัพอีสานและบูรพาในขณะนั้น ได้บุกข้ามชายแดนขับไล่ฝรั่งเศสออกจากดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขง อันได้แก่ พระตะบองและเสียมราฐ แต่ผลคือพ่ายแพ้ จึงเปลี่ยนชื่อจากเสียมราฐเป็นเสียมเรียบอย่างในปัจจุบัน
 
เสียมเรียบคือที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกัมพูชาอย่าง นครวัด นครธม หมู่ปราสาทหินและโบราณสถานสมัยอาณาจักรขอมโบราณรุ่งเรือง ที่ล้วนแล้วแต่เป็นแม่เหล็กตัวเขื่องดึงดูดให้ผู้คนจากทุกสารทิศมาสัมผัสความอลังการและมนต์เสน่ห์ของสถานที่เหล่านี้ 
 
ผลสำรวจเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2557 ของนิตยสารทราเวล แอนด์ เลเชอร์ (Travel & Leisure) นิตยสารด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกา พบว่า “เสียมเรียบ” ได้อันดับที่ 2 รองจากเมืองเกียวโตของญี่ปุ่น ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 6 ข้อด้วยกัน คือ สถานที่ท่องเที่ยว ทัศนียภาพ ความสวยงาม และความร่มรื่น, ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี, อาหารการกิน, แหล่งจับจ่ายใช้สอย, ความเป็นมิตรของผู้คน และสุดท้าย คือความคุ้มค่าของเงิน หรือความพึงพอใจที่ได้รับจากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยว 
 
เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเสียมเรียบนั้น ไม่น่าจะมีข้อกังขาอันใด เพราะทั้งมรดกโลกอย่างนครวัด นครธม และหมู่ปราสาทหินสมัยอาณาจักรขอม ล้วนแต่เป็นแม่เหล็กดึงดูดชั้นดี เชื่อว่าหลายๆ คนคงอยากมาสัมผัสความอลังการของนครวัดด้วยตาตัวเองสักครั้งในชีวิต จึงไม่น่าแปลกใจที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเสียมเรียบจะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยนักท่องเที่ยวลำดับต้นๆ ที่มาเยือนที่แห่งนี้ ได้แก่ เกาหลีใต้ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย
 
อัตราค่าเข้าชมนครวัดและหมู่ปราสาทหินนั้นแบ่งตามจำนวนวันที่เข้าชมดังนี้ ตั๋วสำหรับ 1 วัน ราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐ, 3 วัน ราคา 40 ดอลลาร์สหรัฐ และตั๋ว 7 วัน ราคา 60 ดอลลาร์สหรัฐ โดยสัมปทานในการจำหน่ายตั๋วเข้าชม เก็บผลประโยชน์และบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวนี้ตกเป็นของกลุ่มโรงแรมสุขา (Sokha Hotel Group) ในเครือ Sokimex (Sok Kong Import Export Company) บริษัทเอกชนรายใหญ่ของกัมพูชา ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมัน นำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจโรงแรมและสายการบิน โดยผู้ก่อตั้งเป็นนักธุรกิจชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนาม
 
ผลประโยชน์จากค่าผ่านประตูเข้าชมโบราณสถานที่ได้จะถูกแบ่งให้กับองค์การอัปสรา (APSARA Authority) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐ เพื่อนำเข้าท้องพระคลังหลวง ส่วนที่เหลือเป็นของกลุ่มโรงแรมสุขาผู้ดำเนินการ ในส่วนของการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวนั้นให้ดูมีระเบียบเรียบร้อย มีการแบ่งโซนของโบราณสถานและร้านค้าไว้เป็นสัดเป็นส่วน
 
ในแง่การเดินทางไปชมโบราณสถานและสัญจรไปมาในเมืองเสียมเรียบและบริเวณใกล้เคียง มีรถหลายประเภทคอยบริการนักท่องเที่ยว ทั้งรถแท็กซี่ รถตู้ รถสามล้อ รวมถึงจักรยานก็มีให้เลือกใช้ ราคาค่าบริการนับว่าสมเหตุสมผล ส่วนใหญ่แล้วถ้าไปสถานที่ท่องเที่ยวจะคิดเหมาเป็นวันๆ ไป อย่างรถสามล้อเฉลี่ยแล้วจะตกอยู่ที่วันละ 20 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าเป็นระยะทางใกล้ๆ ภายในตัวเมืองก็แล้วแต่ต่อรองราคา สภาพถนนถ้าเป็นทางหลักนับว่าอยู่ในสภาพที่ดี แต่บางเส้นทางอาจจะมีฝุ่น หลุม บ่อ อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้างประปราย
 
สำหรับที่พักมีตั้งแต่เกสต์เฮาส์, โรงแรม, บูทีค โฮเทล ไปจนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว อย่าง Raffles Grand Hotel d’Angkor โรงแรมเก่าแก่และสุดหรูในเครือ Raffles จากสิงคโปร์ ก็มาเปิดอยู่ที่เสียมเรียบเช่นกัน ที่พักมีมากทั้งปริมาณและหลากหลายประเภท เลือกใช้บริการตามงบประมาณในกระเป๋าได้ตามสะดวก 
 
ในตัวเมืองเสียมเรียบมีย่านที่นักท่องเที่ยวแทบทุกคนต้องไป นั่นคือ “ผับสตรีท” (Pub Street) ถนนที่เป็นศูนย์รวมของร้านอาหารหลากหลายสัญชาติ ทั้งอาหารท้องถิ่น อาหารไทย จีน ฝรั่ง อิตาเลียน ญี่ปุ่น ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ผับ บาร์ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของที่ระลึก แกลเลอรี ตลอดจนบริการแลกเปลี่ยนเงิน ยามเย็นย่ำที่นี่จึงคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ออกมาดื่มกินสร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดี
 
สิ่งที่สร้างความประทับใจปนฉงนอีกอย่างหนึ่งคือ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคนกัมพูชา โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านบริการ เช่น คนขับรถ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงแรม สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว บางคนสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไม่เคอะเขินที่จะพูด เห็นแล้วสงสัยว่าระบบการศึกษาของเขาเป็นอย่างไร มีการเรียนการสอนภาษากันอย่างไร อดที่จะมองย้อนกลับมาที่บ้านเราไม่ได้จริงๆ
 
จากเสียมเรียบสามารถเดินทางต่อไปยังเมืองต่างๆ ได้ ทั้งกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา สี่พันดอนของลาว โฮจิมินห์ของเวียดนาม ดังป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ตามโรงแรมและที่พัก มีทั้งรถบัสประจำทางและรถตู้แบบเหมา นับว่ามีประโยชน์และสะดวกสำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวประเทศในแถบอินโดจีนเป็นอย่างยิ่ง
 
บรรยากาศของเสียมเรียบเท่าที่สัมผัสได้ในวันนี้ดูผ่อนคลาย สะดวกสบายมากขึ้น ผู้คนที่พบเจอยังคงยิ้มแย้มและดูเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว ไม่แปลกใจที่ครองตำแหน่งอันดับ 2 ของเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของเอเชีย แต่ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ความเจริญและทุนต่างชาติที่ถาโถมเข้ามา น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่กัมพูชาเองคงต้องให้ความสำคัญถึงวิธีการรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่อไป
 
 
Relate Story