วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
Home > PR News > โครงการ BMW Service Apprentice Program นำระบบการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน-ไทย พัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาไทยควบคู่ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

โครงการ BMW Service Apprentice Program นำระบบการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน-ไทย พัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาไทยควบคู่ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดย มร.แมทธิอัส พฟาลซ์ ประธาน ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา
(สายวิชาชีพ) นำโดย ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา จัดพิธีร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ BMW Service Apprentice Program อย่างเป็นทางการ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาไทยและทักษะและความสามารถของบุคลากรด้านยานยนต์ให้เทียบเท่าระดับสากล พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยมีตัวแทนจากทั้งสององค์กรร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ณ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

มร.แมทธิอัส พฟาลซ์ ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยกล่าวว่า “บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ในการพัฒนาการศึกษาด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคีภายใต้โครงการ BMW Service Apprentice Program ในครั้งนี้ ด้วยเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพที่จำเป็นในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยี โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่มอบทักษะความรู้และโอกาสเติบโตในสายงานช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญให้กับนักเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศถึงระดับสูงสุด และเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย”

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดากล่าวว่า “โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และเล็งเห็นว่าการให้การอบรมแก่นักศึกษาผ่านศูนย์ฝึกอบรมและโอกาสร่วมปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทยนตรกรรมชั้นนำระดับโลก นอกเหนือจากการเรียนรู้เชิงทฤษฎี เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรด้านยานยนต์สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ในที่สุด ซึ่งต้องขอขอบคุณบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยและหอการค้าเยอรมัน-ไทยที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการศึกษาที่เน้นการพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน”

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยริเริ่มโครงการ BMW Service Apprentice Program เมื่อปี พ.ศ. 2555 ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ อบรมความรู้และฝึกฝนทักษะในสายงานด้านช่างเทคนิคให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ด้านทฤษฎีแล้ว ยังรวมถึงการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมของบีเอ็มดับเบิลยู และร่วมปฏิบัติงานกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทย เพื่อสร้างแรงงานฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะและความสามารถระดับสูง และ ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านศูนย์กลางการผลิตยนตรกรรมระดับโลก

“ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองด้านเทคโนโลยีงานช่าง Mechanical Power Technology และยังได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานกับบีเอ็มดับเบิลยูในฐานะช่างระดับ 1 ทันทีเมื่อจบการศึกษา โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองด้านเทคโนโลยีงานช่าง Mechanical Power Technology ให้แก่นักศึกษา ซึ่งสำเร็จการศึกษารุ่นแรกจากโครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ หรือ BMW Service Apprentice Program ทั้งนี้ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนนักศึกษาอาชีวไทยด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง” มร.แมทธิอัสกล่าวปิดท้าย

โครงการ BMW Service Apprentice Program ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education (GTDEE) program) ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้ง 2 ประเทศและได้รับการพัฒนามาจากประเทศเยอรมนี ด้วยความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โครงการศึกษาระบบทวิภาคนี้จึงได้รับการนำไปต่อยอดในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย
1-800-269-269
www.bmw.co.th
www.mini.co.th