Home > AEC > Indochina Vision > Mekhong Stream > Mekong Stream กรกฎาคม 2555

Mekong Stream กรกฎาคม 2555

จีน
“สนามบินฉังสุ่ย” นครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนัน เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อปลายเดือนมิถุนายน สนามบินฉังสุ่ยถือเป็นสนามบินฮับอันดับ 4 ของประเทศ รองจากสนามบินปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกว่างโจว แผ่ขยายไปยัง 14 เมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 18 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ มีพื้นที่อาคารผู้โดยสารมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 38 ล้านคน จำนวนไปรษณีย์ขนส่งสิ่งของได้กว่า 950,000 ตัน เครื่องบินขึ้นลงกว่า 303,000 เที่ยว ในระยะยาวคาดว่าจะรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 65 ล้านคน จำนวนขนส่งสินค้า 2,300,000 ตัน และเครื่องบินขึ้นลง 456,000 เที่ยว

พม่า
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เสนอชื่อเดเร็ค มิตเชลล์ ให้ดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐฯ ประจำพม่า ถือเป็นการแต่งตั้งทูตไปประจำพม่าคนแรกในรอบ 2 ทศวรรษ หลังจากพม่าได้มีการปฏิรูป วุฒิสภาของสหรัฐฯ ต่างสนับสนุนการแต่งตั้งมิตเชลล์ ขณะเดียวกัน บรรดาวุฒิสมาชิกกำลังกดดันฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโอบามาให้พิจารณาอนุญาตให้บริษัทด้านพลังงานของสหรัฐฯ เข้าไปลงทุนในพม่าได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อพม่า เนื่องจากเกรงว่าบริษัทของสหรัฐฯ จะเสียโอกาสให้แก่บริษัทต่างชาติรายอื่นๆ

ลาว
รัฐบาลลาวจะงดออกใบอนุญาตให้โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการปลูกพืชเศรษฐกิจไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการลงทุนสองแขนงนี้ โดยก่อนหน้านี้ลาวได้หยุดออกใบอนุญาตโครงการสำรวจและผลิตแร่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ปีที่แล้ว การงดออกใบอนุญาตเกิดขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนและชีวนานาพันธุ์

กัมพูชา
สถาบันสถิติแห่งชาติ (NIS) ของกัมพูชารายงานว่า อัตราเงินเฟ้อของประเทศชะลอตัวที่ร้อยละ 3.7 ในเดือนพฤษภาคม ลดลงจากร้อยละ 4.8 และ 5.4 ในเดือนเมษายนและมีนาคมตามลำดับ โดยนับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ราคาอาหารลดลงร้อยละ 0.8 ราคาข้าวลดลงร้อยละ 1.5 ปลาและอาหารทะเลลดลงร้อยละ 3.3 ส่วนราคาเนื้อหมูและผลไม้ ลดลงร้อยละ 1.7 ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 5 ทางการกัมพูชาคาดการณ์ว่า อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ในปีนี้ ลดลงจากร้อยละ 5.5 ของปี 2554

เวียดนาม
ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามประกาศการปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 5 ในรอบปีนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ปล่อยกู้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์เหลือร้อยละ 10 จากร้อยละ 11 ขณะที่ดอกเบี้ยมาตรฐานปรับลดลงจากร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 8 ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ข้ามคืนปรับลดลงเหลือร้อยละ 11 จากร้อยละ 12 ก่อนหน้านี้ ธนาคารประกาศปรับลดไปเมื่อเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามชะลอตัวที่ร้อยละ 4.38 ในครึ่งแรกของปี 2555 นับว่าชะลอตัวมากที่สุดในรอบ 3 ปี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าให้เศรษฐกิจตลอดปี 2555 ขยายตัวที่ร้อยละ 6-6.5