วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > PR News > โคคา-โคลา สนับสนุนวัฒนธรรมจักรยาน รั้วมจธ.

โคคา-โคลา สนับสนุนวัฒนธรรมจักรยาน รั้วมจธ.

โคคา-โคลา สนับสนุนวัฒนธรรมจักรยาน รั้วมจธ.
สานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงสดใส

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย โดย นายพรวุฒิ สารสิน (ที่ 2 จากซ้าย)
รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มจธ.) โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือใน “โครงการสร้างสังคมจักรยาน ในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน” เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นด้านการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง และมีสุขภาพที่แข็ง
แรงสดใส ของโคคา-โคลา แก่เยาวชนไทยในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ภายในมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนรอบข้าง ด้วยการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสนั่น สุนิมิตร มจธ. บางมด

###
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ:
บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด
นฑาห์ บุญประสิทธิ์ โทร. 02-835-1443 หรือ 081-173-2893 bnatha@coca-cola.com
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์ ประเทศไทย
จิราภา ราชาสุธี โทร. 02-627-3501 ต่อ 207 หรือ 080-268-8228 jrachasuthee@hkstrategies.com
อภิญญ์ สิขรวิท โทร. 02-627-3501 ต่อ 118 หรือ 081-648-8430 asicoravit@hkstrategies.com