วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
Home > New&Trend > SORKON เผยแผนธุรกิจ ปี 2013

SORKON เผยแผนธุรกิจ ปี 2013

ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ เปิดแผนธุรกิจปี 2013
เน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ลุยปั้นแบรนด์- ขยายตลาด ดันยอดขาย

‘ ส.ขอนแก่นฟู้ดส์’ เปิดแผนธุรกิจปี 2013 ชูกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง กลุ่มอาหารขบเคี้ยว
และร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ‘แซบ เอ็กซ์เพรส’ รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ พร้อมปั้นแบรนด์ขนมไทยภายใต้ชื่อ “ทวีต” และ “ข้าวขาหมูยูนนาน” เดินหน้าขยายสาขา QSR พัฒนาเมนูใหม่
เพิ่ม มั่นใจจุดแข็งฐานการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรและอาหารทะเลแปรรูปสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนวัตถุดิบ เล็งเพิ่มศักยภาพด้านการทำตลาด หนุนยอดขายปีนี้โต 15%

เจริญ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร เปิดเผยแผนดำเนินธุรกิจและวิสัยทัศน์ปี 2013
ว่า ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จะชูกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว และร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้ชื่อ ‘แซบ เอ็กซ์เพรส’ เป็นหัวหอกในการผลักดันธุรกิจในปีนี้ ซึ่งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ และสอดรับกับวิสัยทัศน์ ที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อหมูและอาหารทะเลแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโดยรวม

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง บริษัทฯ มีแผนพัฒนาสินค้าที่มีแบรนด์ตัวเองมากขึ้น โดยเปิดตัวแบรนด์ “ทวีต” (Tweet) ซึ่งเป็นเมนูขนมไทย ได้แก่ บัวลอย ทับทิมกรอบ บัวลอยน้ำขิง และยังได้เปิดร้านข้าวขาหมู ‘ยูนนาน’ ในฟู้ดส์คอร์ท ตามห้างสรรพสินค้า และเปิดเป็นร้านสแตนด์ อโลนในสถานีน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการเสนอพื้นที่ประมาณ 40 แห่ง นอกจากนี้ ยังม๊การขยานยจุดจำหน่ายไปยังลูกค้าโรงแรม ภัตตาคาร และกลุ่มจัดเลี้ยง หรือ HoReCa ซึ่งเป็นตลาดที่มีการขยายตัวสูง

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้ร้าน ‘แซบ เอ็กซ์เพรส’ ซึ่งปีที่ผ่านมา ทำยอดขายเติบโตมากกว่าเท่าตัว ในปีนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ พร้อมทั้งตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่ม
เป็น 12 สาขา จากเดิม 6 สาขา และ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ บริษัทฯ เตรียมเปิด “แซบ เอ็กซ์เพรส” สาขาใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าโซโห (โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์) พร้อมกับเร่งวางระบบบริหารแฟรนไชส์ ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ ‘อองเทร่’ และ ‘มูชิ’ จากที่บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกตลาดผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร มาต่อยอดพัฒนาสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ตัวสินค้า ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อผลักดันยอดขายสินค้า
ในกลุ่มนี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

“ยุทธศาสตร์ของ ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ ในปีนี้ จะตอกย้ำในการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวสินค้า โดยใช้ฐานการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรและอาหารทะเลแปรรูปที่มีศักยภาพ มาช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและต่อยอดความสำเร็จให้กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวและร้านอาหารบริการด่วน แซบ เอ็กซ์เพรส ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันยอดขายและทำกำไรต่อหน่วยจากการขายสินค้าให้สูงขึ้นอีกด้วย” เจริญ กล่าว

“ สินค้าอาหารพื้นเมืองที่แปรรูปจากเนื้อสุกรและอาหารแปรรูปจากทะเลที่นำไปผลิตลูกชิ้นปลา
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนยอดขายประมาณ 80% จากยอดขายรวมนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะผลักดันทั้ง
2 กลุ่มธุรกิจดังกล่าวให้เติบโตสูงขึ้น โดยพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อเจาะกลุ่มเด็ก
และกลุ่มคนรักสุขภาพ และทำตลาดผ่านช่องทางขายร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อและร้าน
โชห่วยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส่วนอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มลูกชิ้นปลา ในปีนี้บริษัทฯ มีความพร้อมด้านการผลิตมากขึ้น หลังจากเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 13,000 ตัน โดยเริ่มเดินเครื่องผลิตได้ภายใน
ปีนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการขยายตลาดลูกชิ้นปลาทั้งในและต่างประเทศ มากขึ้น ในปีนี้ บริษัทฯ
อยู่ระหว่างขยายตลาดไปยังประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) เช่น เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว รวมทั้งประเทศในตะวันออกกลาง

“ แม้ว่า เราจะรุกตลาดผู้บริโภครุ่นใหม่ด้วยการผลักดันสินค้าที่รองรับกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต
ของคนรุ่นใหม่อย่างเต็มที่ แต่ ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ ก็ยังมีความแข็งแกร่งด้านสินค้าอาหารพื้นเมืองและลูกชิ้นปลา ที่เป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย ทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ ซึ่งจากพื้นฐานของธุรกิจเดิมที่แข็งแกร่ง ผนวกกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการขยายช่องทางการตลาดที่มีความหลากหลาย เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทำให้มั่นใจว่า จะ
ช่วยผลักดันยอดขายรวมปีนี้เติบโต 15% ได้ตามเป้าที่วางไว้” เจริญ กล่าวทิ้งทาย