วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > New&Trend > เคทีซีเร่งเครื่องครึ่งปีหลังรุกขยายฐานสมาชิกครอบคลุมหัวเมืองใหญ่

เคทีซีเร่งเครื่องครึ่งปีหลังรุกขยายฐานสมาชิกครอบคลุมหัวเมืองใหญ่

 
 
เคทีซีเร่งเครื่องครึ่งปีหลังรุกขยายฐานสมาชิกครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ เจาะกลุ่มคนเริ่มทำงาน เน้นพัฒนาทีมขายให้ครองใจสมาชิก
 
เคทีซีเร่งขยายฐานสมาชิกใหม่บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย เอาท์ซอร์ส เซลส์ รวมถึงช่องทางออนไลน์ เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มทำงาน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งหัวเมืองใหญ่ 17 จังหวัด พร้อมเร่งพัฒนาบุคลากรและตัวแทนขายอย่างเข้มข้น ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งเป้าสิ้นปีเพิ่มสมาชิกบัตรเครดิตใหม่ 400,000 ราย และสินเชื่อบุคคล 146,000 ราย
 
ณัฐชนัญ เก่งลือชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร–ช่องทางการจัดจำหน่าย “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ภาพรวมการขยายฐานสมาชิกใหม่ทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” ในครึ่งปีแรกเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เคทีซีสามารถขยายฐานสมาชิกบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นถึง 30% และสินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้น 40% โดยที่บริษัทฯ ไม่มีการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ แต่มุ่งให้ความสำคัญอย่างมากในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับหน่วยงานด้านการขายของเคทีซีเองและตัวแทนขาย (อิสระ) รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ กับลูกค้ามีประสิทธิภาพและตรงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ามากยิ่งขึ้น”
 
“สำหรับช่องทางขยายฐานสมาชิกใหม่เคทีซีในครึ่งปีหลัง จะมุ่งเน้นไปที่สองช่องทางหลัก คือ สาขาของธนาคารกรุงไทย และเอาท์ซอร์ส เซลส์ ที่มีสัดส่วนรวมกันถึงกว่า 95% ส่วนที่เหลือจะมาจากศูนย์บริการลูกค้า “เคทีซี ทัช” ซึ่งปัจจุบันมี 23 สาขา การแนะนำผ่านพันธมิตรธุรกิจต่างๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ ซึ่งให้บริการโดยเจ้าหน้าที่เทเลเซลส์ของเคทีซี ส่วนอีกหนึ่งช่องทาง คือการเปิดรับสมาชิกใหม่ที่จุดขายสินค้าของพันธมิตร ซึ่งให้บริการแบ่งชำระ KTC Flexi 0% ถือเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” ได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันมีพันธมิตรที่ร่วมโครงการนี้ 2 ราย คือ คอมเซเว่น และบิ๊กคาเมร่า”
 
“สำหรับกลยุทธ์ในครึ่งปีหลัง ด้วยความพร้อมที่มากขึ้นของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นคาดว่าจะสามารถเพิ่มสมาชิกบัตรเครดิตในครึ่งปีหลังได้ 220,000 ราย และสินเชื่อบุคคล 80,000 ราย โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานและกลุ่มพนักงานประจำที่อาศัยในกรุงเทพฯ และเขตเมืองใน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สระบุรี ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี สงขลา ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นจังหวัดหัวเมืองใหญ่ มีกำลังซื้อต่อคนสูงไม่แพ้กรุงเทพฯ และยังเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ เดินทางไปค่อนข้างสูง”
 
“สิ่งสำคัญที่เคทีซีมุ่งเน้นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในปีนี้ คือ Customer Experience หรือการทำให้สมาชิกได้รับประสบการณ์ที่ดีกับเคทีซีตั้งแต่การสมัคร การใช้บัตรครั้งแรก จึงเน้นให้สมาชิกเกิดความประทับใจและมีการใช้บัตรซ้ำบ่อยๆ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกเกิดความผูกพันกับแบรนด์เคทีซีในระยะยาว นอกจากนี้ตัวแทนขายทุกคนที่ผ่านการอบรมจะต้องบอกเล่าสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นที่น่าสนใจให้กับผู้สมัครทราบทุกครั้งอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลกับการรับสมัครสมาชิกบ้าง เคทีซีจะติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”
 
สุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร–ช่องทางการจัดจำหน่าย “เคทีซี”หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในครึ่งปีหลังนี้ช่องทางเอาท์ซอร์ส เซลส์และเทเลเซลส์ ยังคงใช้กลยุทธ์การขยายฐานสมาชิกผลิตภัณฑ์ใหม่ เหมือนในครึ่งปีแรกอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้น เน้นพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเคทีซีตามนโยบายLearning Organizationเพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นตัวแทนขาย (อิสระ)
 
โดยปัจจุบันมีผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ฯ ที่แอคทีฟกว่า 6,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ประมาณ 4,000 คน ทำให้ผลงานในครึ่งปีแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 44% สำหรับรูปแบบการทำงานของปีนี้ จะเน้นการทำงานเพื่อขยายฐานสมาชิก 2 รูปแบบ ทั้งไดเร็กต์ เซลส์ ที่เป็นรูปแบบหลัก และรูปแบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นคือ ออกบูธเซลส์ร่วมกับพันธมิตรและงานอีเวนต์สำคัญๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด”
 
“สำหรับการออกบูธเซลส์ นอกจากขยายฐานสมาชิกในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้ว ยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่ไปในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเคทีซีใน 17 จังหวัดกลยุทธ์ ส่วนช่องทางเทเลเซลส์จะมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์กับออนไลน์พาร์ตเนอร์ให้เข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มออนไลน์พาร์ตเนอร์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสัดส่วนของสมาชิกในลักษณะ Pull Strategy ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของเคทีซีอยู่แล้ว เมื่อได้รับบัตรก็จะเกิดการใช้จ่ายทันที”
 
ณัฐชนัญกล่าวเพิ่มว่า “สำหรับช่องทางธนาคารกรุงไทยถือเป็นช่องทางหลักในการขยายฐานสมาชิกในปัจจุบัน โดยมีสัดส่วนประมาณ 55% เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางอื่น และมีผลงานในครึ่งปีแรกของปีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 41% โดยธนาคารสนับสนุนให้พนักงานสาขาเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ และเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเคทีซีควบคู่กับผลิตภัณฑ์หลักของธนาคาร หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆ เชื่อว่าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลของเคทีซีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารจะช่วยเติมเต็มความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร