วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Home > PR News > แอลจี ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมพร้อมเสริมทักษะสำคัญ

แอลจี ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมพร้อมเสริมทักษะสำคัญ

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เสริมสร้างทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) สำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสู่ตลาดแรงงานในโลกดิจิทัล

“โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ระบบข้อมูลสาระสนเทศแหล่งเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้และการจัดการความรู้โดยการพัฒนาครู ด้วยมุ่งมั่นนำโรงเรียนก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งสอดคล้องนโยบายของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมคุณภาพดุลยภาพระบบและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้”

ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กล่าว “ด้วยเหตุนี้เอง ทางโรงเรียนฯ จึงมุ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงตัดสินใจลงทุนติดตั้ง แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board)เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้เท่าทันกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน”

ด้วยการนำ แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จึงตอบโจทย์แนวคิด Child Center ที่เน้นให้เด็กนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียน โดยเด็กนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และที่สำคัญคือการทำงานเป็นทีม ที่แตกต่างจากการเรียนแบบเดิมที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้ความรู้ทางเดียว ซึ่งเป็นพื้นฐานการสร้างทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็กนักเรียน อาทิ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารและการใช้ภาษา กระบวนการคิด การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม และเรียนรู้วิธีการนำเสนอ

“แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (Interactive White Board) ตอบโจทย์การใช้งานด้านการศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยหน้าจอที่ใหญ่ถึง 84 นิ้ว มีการสัมผัสจอได้ถึง 10 จุด (10 Point Multi-Touch) สามารถเขียนบนกระดานได้ครั้งละหลายคน คุณภาพจอแบบ Ultra High Definition (UHD) ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างง่ายดายด้วยHDMI นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายและติดตั้งได้สะดวก จอนี้สามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ทั่วไปได้ไร้รอยต่อ ซึ่งนักเรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการเรียนและครูผู้สอนก็สามารถออกแบบบทเรียนได้อย่างไม่มีขีดจำกัด แอลจีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยยกระดับการศึกษาไทยผ่านเทคโนโลยีในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแอลจีที่ว่า Innovation for a Better Life” นายวิญญู กล่อมเกล้า ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์อินฟอร์เมชั่นดิสเพลย์ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

“จากการใช้งาน แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) มาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีใหม่นี้ส่งผลดีต่อทั้งครูผู้สอนและเด็กนักเรียน โดยที่ครูผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างไม่มีขีดจำกัด รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับความสนุกสนานเมื่อได้เรียนกับ แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) นอกจากนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ พัฒนาการด้านอารมณ์ เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ทำให้นักเรียนสนใจในวิชาเรียน โดยไม่เกิดความเครียด และพัฒนาการด้านสังคม คือการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้
เด็กนักเรียนยังมีพัฒนาการด้านความคิด การวิเคราะห์ ความจำ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และยังเป็นการปูพื้นฐานนิสัยแห่งรักการเรียนรู้แก่เด็กๆ อีกด้วย”ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กล่าวสรุป

###

เกี่ยวกับ แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ในประเทศไทย
บริษัทแอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย (จำกัด) หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้แบรนด์แอลจี โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นแบรนด์ชั้นนำ ของเมืองไทยที่จะเติมเต็มชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยด้วยนวัตกรรมระดับโลก โดยในประเทศไทยนั้น ประกอบไปด้วย 4 หน่วยธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ธุรกิจเครื่องปรับอากาศและโซลูชั่นด้านพลังงาน แอลจีเป็นผู้นำด้านการผลิตทีวีจอแบน อุปกรณ์ภาพและเสียง อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า และตู้เย็นที่มีคุณภาพระดับโลก นอกจากผลิตภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยีและคุณภาพที่วางใจได้แล้ว แอลจียังมุ่งมั่นในการ สร้างแบรนด์ผ่านกิจกรรม ทางการตลาดในรูปแบบที่น่าสนใจและหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกน “Life’s Good”

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแอลจีได้ที่ www.LGnewsroom.com และ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอลจี ประเทศไทย ได้ที่ www.lg.com/th

ข่าวประชาสัมพันธ์โดยแอลจี-วันประเทศไทย
นิลาวรรณ มีเดช, สุธาทิพย์ บุญแสง
โทรศัพท์ 02 252 4166 ต่อ127, 102 มือถือ 086-980-6551, 087 -685-1695
อีเมล์ nmeedech@lg-one.com, sboonsaeng@lg-one.com