วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
Home > PR News > รางวัล APO National Award 2015

รางวัล APO National Award 2015

ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
รับ”รางวัล APO National Award 2015”จาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเป็น
ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพของชาติมาโดยตลอดกว่า 40 ปี มีผลงานในระดับประเทศและระดับธุรกิจ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการเกษตร ณ รร.เพนนินซูล่า วันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา

APO (Asian Productivity Organization)

เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี มีสมาชิกอยู่ใน 20 ประเทศที่เป็นสมาชิกของ UN ESCAP ในเอเชียและแปซิฟิก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ทุก 5 ปี
-###-

หนึ่งฤทัย นิวัตยะกุล (หนึ่ง)
สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือฯ
โทร.080-998-0116