วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Home > PR News > PIM ร่วมกับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผลักดันนักจัดการอาคารมืออาชีพสู่ภาคธุรกิจ

PIM ร่วมกับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผลักดันนักจัดการอาคารมืออาชีพสู่ภาคธุรกิจ

อ.พรวิทย์ พัชริทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ที่ 6 จากซ้าย) และ คุณภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการอาคารและอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับบริษัทพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 4-1602 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

โทรศัพท์ 02 832 0200 ถึง 14

อีเมล์ : prpim@pim.ac.th / www.pim.ac.th