วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Home > New&Trend > ปีกแห่งการเชื่อมโยง

ปีกแห่งการเชื่อมโยง

“เศรษฐกิจโลกจะยืนหยัดหรือล่มสลายก็อยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสะพาน ถนน ท่าเรือ สนามบิน เคเบิ้ลหรือดาวเทียม หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ สิ่งต่างๆ ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ เพราะโครงสร้างพื้นฐานมีชีวิตและลมหายใจ ดังนั้นเราจะต้องลงทุนในเครือข่ายแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างอนาคตที่สอดประสานและเชื่อมโยงกันให้มากขึ้น” คำกล่าวของ เดวิด เจ บรอนเซค ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี ซึ่งถ้าย้อนหลังไป เที่ยวบินแรกที่บินในเส้นทางที่เชื่อมโยงแค่สองเมืองในปี 2457 แต่ในอีก 100 ปีต่อมาได้กลายเป็น 40,000 เมืองทั่วโลกที่เชื่อมโยงเส้นทางกันด้วยสายการบินกว่า 100,000 เที่ยวต่อวัน สร้างรายได้กว่า 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐให้กับระบบเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่ง สร้างประโยชน์ทั้งทางวัฒนธรรมและสังคม

ในขณะที่สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 สายการบินต่างๆ จะรองรับผู้โดยสารมากกว่า 16 ล้านรายและมีการขนสัมภาระหนักถึง 400 ล้านตัน

ความอยู่รอดของผู้ให้บริการจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จในระดับโลก และการที่จะประสบความสำเร็จในระดับนั้นได้ ต้องอาศัยการประสานงานเป็นหนึ่งเดียวกัน ในแง่ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกระบวนการต่างๆ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก

ในขณะนี้แผนการปรับปรุงการจราจรทางอากาศให้มีความทันสมัยมากขึ้นกำลังดำเนินการอยู่ทั่วโลก ในเส้นทางและกรอบเวลาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามทุกอย่างจะมาบรรจบกันและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะรับรู้ได้ด้วยกัน และหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือระบบ Automatic Dependent Surveillance Broadcast ที่ซึ่งระบบอิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้บนอากาศยานจะอนุญาตให้อากาศยานสามารถคุยกับสถานีภาคพื้นและอากาศยานลำอื่นและแจ้งเตือนถึงสถานะและพิกัดของพวกเขาได้

เฟดเอ็กซ์ก็เช่นเดียวกับสายการบินอื่นที่เดินหน้าปรับปรุงอากาศยานด้วยการติดตั้งระบบอิเล็คทรอนิกส์ดิจิทัลที่ช่วยเปลี่ยนการสื่อสารจากเมื่อก่อนที่ใช้เพียงเสียงเท่านั้น มาเป็นการสื่อสารด้วยข้อมูลดิจิทัลระหว่างห้องนักบินกับศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ วิธีนี้สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานสำหรับการบินให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่เครื่องบินสามารถที่จะนำทางได้ดีกว่าในน่านฟ้าที่แออัด และยังลงจอดและนำเครื่องขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เสียเวลาให้เครื่องดีเลย์เลย

“โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกของเรามีความสำคัญต่ออนาคตของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นเราจะต้องลงทุนร่วมกันและต้องจัดลำดับความสำคัญของระบบสารสนเทศที่ขับเคลื่อนให้เกิดการประสานงานที่ดีขึ้น รวมถึงระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ครอบคลุมทุกเครือข่าย ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในสนามบินของเรา เพราะการลงทุนที่ชาญฉลาดในอนาคตของเราก็คือการลงทุนที่ชาญฉลาดในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทันสมัยในศตวรรษที่ 21” เดวิด เจ บรอนเซค กล่าวทิ้งทาย