Home > TRUEE

สมรภูมิใหม่ “ทรู-เอไอเอส” 3 มี.ค. ลุ้นหุ้น TRUEE

ดีลควบรวมกิจการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ใช้เวลากว่า 1 ปี ฝ่ากระแสต่อต้านทั้งฝ่ายนักวิชาการและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค จนกระทั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติเสียงข้างมากไฟเขียวการรวมธุรกิจเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ล่าสุด กระบวนการควบรวมและจัดสรรหุ้นใหม่ดำเนินการตามขั้นตอนมาถึงบทสรุปสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 2 ระหว่างผู้ถือหุ้นของทรูกับดีแทค อนุมัติชื่อบริษัทใหม่ “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และชื่อย่อหุ้นใหม่ “TRUEE” มีทุนจดทะเบียน 138,208

Read More