Home > COCA

โคคา-แคนตัน คู่แข่งอังรีดูนังต์

ยุคสมัยเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน ย่านสยามสแควร์ด้านถนนอังรีดูนังต์มีสุกี้ 2 ร้านใหญ่ที่ดึงดูดผู้คนมากมาย เจ้าแรกคือ โคคา (COCA) ที่ถือเป็นต้นกำเนิดเชนร้านสุกี้ในปัจจุบัน สำหรับสุกี้โคคา (COCA) เริ่มตำนานเมื่อปี 2500 จากห้องอาหารจีนกวางตุ้งขนาด 20 ที่นั่งย่านถนนเดโช ก่อตั้งโดย ศรีชัย พันธุ์เพ็ญโสภณ และปัทมา ภรรยาคู่ใจ หลังจากนั้นไม่นานย้ายไปอยู่ที่ซอยทานตะวัน ถนนสุรวงศ์ เปิดภัตตาคารขนาด 800 ที่นั่ง ในยุคนั้นโคคาถือเป็นภัตตาคารแห่งแรกที่นำการปรุงอาหารแบบสุกี้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบหลากหลายชนิด เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และผักสดต่างๆ แยกเป็นจานเล็กๆ แทนการจัดจานและเสิร์ฟรวมเป็นชุดใหญ่ๆ แบบดั้งเดิม เป็นจุดขายสร้างชื่อเสียงให้โคคา ในฐานะสุกี้ต้นตำรับ และชื่อเรียก  “COCA” แปลว่า “ความอร่อย” เป็นคำดัดแปลงจากภาษาจีนกลางที่ออกเสียงว่า “เคอโคว์ (Kekou)” หมายถึง “เอร็ดอร่อย” และสำเนียงกวางตุ้งที่ออกเสียงว่า “หอเห่า (HouHào)” หรือความอร่อยที่น่ารับประทาน ซึ่งโดนใจทั้งลูกค้าคนไทยและต่างชาติ ส่วนโคคายุคใหม่ ศรีชัยส่งต่อให้ลูกชาย คือ

Read More